පැසිෆික් සාගරයේත් ප්‍රබල භූ කම්පනයක් / ප්‍රබලත්වය ඒකක 7.6 යි

පැසිෆික් සාගරයේ ඔස්ටේ්‍රලියාවට එපිටින් වූ නිව් කැලිඩෝනියා කලාපය ආශ්‍රිතව ඒකක 7.6 ක ප්‍රබල භූ කම්පනයක් හටගෙන තිබෙනවා.
බ්‍රිස්බේන් නගරයේ සිට කිලෝමීටර 300ක් පමණ දුරින් යුතු සාගරයේ කිලෝමීටර 29ක් පත්ලේයි මෙම කම්පන තත්ත්වය හටගෙන ඇත්තේ.
කෙසේ වෙතත් මේ හරහා පැසිෆික් කළාපයට සුනාමි අවදානමක් මතු නොවන බව තහවුරු කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න