පිලියන්දල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ  ස්ථානාධිපති ඇතුළු 20 කොරෝනා

පිලියන්දල ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලයේ  ස්ථානාධිපතිවරයා ඇතුළු සේවක සේවිකාවන් විසි දෙනකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල මහතා පවසනවා.

එම කාර්යාලයේ  ස්ථානාධිපතිවරයා ට සහ ලියුම් බෙදන්නෙකුට ඇතිවූ රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන්  සිදුකරන ලද  රැපිඩ් ඇන්ටිජන්  පරීක්ෂාවේදී  ඔවුන්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වී ඇති බවට තහවුරු වීමෙන් අනතුරුව අහඹු පී සී ආර් පරීක්ෂණය සිදු කර තිබුණා.

අනතුරුව ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය විසබීජහරණය කිරීමෙන් අනතුරුව  සේවා සැපයීම සඳහා විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ගනු ඇතැයි  වෛද්‍යවරයා සදහන් කළා.

පිලියන්දර තැපැල් කාර්යාලයට අනුබද්ධ  උප තැපැල් කාර්යාල  කිහිපයක්ද කොරෝනා වයිරසය හේතුවෙන් වසා දමා තිබුණා.

පුවත යවන්න