පිළිකා කාරක ඇති බව හෙළිවූ පොල්තෙල් ගැන CIDයට පැමිණිල්ලක්

පිළිකා කාරක ඇතුලත් බව හෙළිව ඇති පොල්තෙල් බහාලුම් පෞද්ගලික සමාගම්වල ගුදම් වෙත නිදහස් කිරීමෙන් පසු යම් වංචාවක් සිදුවී ඇත්දැයි විමර්ශනය කරන ලෙස ඉල්ලමින් මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රය, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අද පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
මේ අතර, ආනයනික තෙල් පිරිපහදු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවය පිළිබඳව ගැටලුවක් ඇති බවයි සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකවරුන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ.
පොල්තෙල් සහ වෙනත් ආදේශක තෙල් මෙරටට ආනයනය කිරීමේදී පිරිපහදු නොකළ තෙල් තොග පෞද්ගලික සමාගම් ගෙන්වනු ලබන බවද ඔවුන් පවසනවා.
ඒවායේ තත්ත්ව පරීක්ෂාව සිදුකරන්නේ, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ නිලධාරීන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින්.
පෞද්ගලික සමාගම් දෙකක් ගෙන්වූ පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් බහාලුම් 13ක ,ඇෆලටොක්සින් නමැති පිළිකා කාරකය ඉහළ ප්‍රතිශතයකින් අඩංගු බවට හඳුනාගෙන තිබුණේ අදාළ පරීක්ෂණයකදී යි.
එහිදී ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය මෙන්ම ප්‍රමිති ආයතනය ද මෙම තොල් තොග තත්ත්ව පරීක්ෂාවෙන් අසමත් බවට වාර්තා ලබාදී තිබුණා.
ඒ අනුව එම තෙල් තොග වහාම ප්‍රතිඅපනයනය කරන ලෙසට ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය දැනුම් දී තිබියදී එම තෙල් පිරිපහදු කිරීමෙන් පසු තත්ත්ව වාර්තාවක් ලබාගැනීමට ප්‍රමිති ආයතනය අවසර ලබා දී තිබුණා.
එම තත්ත්ව වාර්තා නිල වශයෙන් ලැබෙන තුරු රේගුව විසින් වරාය පරිශ්‍රයෙන් පිටත පිහිටි පෞද්ගලික සමාගම්වලට අයත් ගබඩාවලට එම බහාලුම් නිදහස් කර තිබුණේ ඒ අනුවයි.
පිරිපහදු කිරීමෙන් පසු සිදුකළ තත්ත්ව පරීක්ෂාවේදී එම තෙල් තොගවල ඇෆලටොක්සින් අඩංගු නොමැති බැවින් තත්ත්ව පරික්ෂාවෙන් සමත් බවට ප්‍රමිති ආයතනය ඉන් පසු දැනුම් දී තිබුණා.
කෙසේ වෙතත් සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකරුවන් චෝද

පුවත යවන්න