පිළිකා කාරක පොල්තෙල් වෙළඳපලට නිකුත් වී අවසන් ද?(VIDEO)

පිළිකාකාරක සහිත පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයන කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විජිත රවිප්‍රිය මහතා කරුණු පැහැදිලි කර තිබෙනවා.
ඔහු මෙහිදී කියා සිටියේ අදාළ තෙල් තොග පිරිපහදු මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමුව ඇත්දැයි පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි.

https://www.facebook.com/DepartmentOfGovernmentInformation/videos/277708610591752

පුවත යවන්න