පිළියන්දල වැඩිහිටි නිවාසයක සියලුම දෙනාට කොරෝනා

පිළියන්දල වැඩිහිටි නිවාසයක වැඩිහිටියන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාට කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාධිත වී ඇතැයි පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල පවසයි.

වැඩිහිටි නිවාසයේ සිටින වැඩිහිටියන් 20 දෙනෙකුට සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 06 දෙනෙකුට මෙලෙස වෛරසය ආසාදිත වී ඇතැයි තහවුරු වී ඇත.

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක වෛද්‍ය අරුණ ජයතිලක, පිළියන්දල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය ඉන්දික එල්ලාවල, පිලියන්දල දිසා රෝහලේ ආයතන භාර වෛද්‍ය නිලධාරී වෛද්‍ය නන්දනී සෝමරත්න ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක් එම වැඩිහිටි නිවාසයට ගොස් ඔවුන්ට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් හා ප්‍රතිකාර ලබා දී ඇති අතර රෝහල්වල පවතින තදබදය හේතුවෙන් රෝගී පුද්ගලයන් එම වැඩිහිටි නිවාසයේම රැඳවීමට කටයුතු කර තිබේ.

පුවත යවන්න