පුටින් ඝාතකයකු බව කී අමෙරිකානු ජනපතිට රුසියාවෙන් දැඩි විරෝධයක්

අමෙරිකානු ජනපතිවරයා විසින් රුසියානු ජනාධිපති වැලිද්මියර් පුටින් ඝාතකයකු ලෙස සාකච්ජාවකදී අදහස් දක්වා තිබීමට රුසියාව විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.
ජෝ බයිඩන් විසින් සාකච්ජාවකදී ඔහුගෙන් විමසන ලද පැනයකට අනුව රුසියානු ජනපතිවරයා පුද්ගල ඝාතන සඳහා වගකිවයුත්තෙකු ලෙස සලකන බවයි ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.
අමෙරිකානු ජනපතිවරණයට රහසිගතව මැදිහත්වීම තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රුසියානු ජනපතිවරයා වන්දි ගෙවනු ඇතැයිද අමෙරිකානු ජනපතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබුණා.
මීට ප්‍රතිචාර දක්වමින් රුසියාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී කථානායක වියචෙස්ලාව් වොලොඩින් පවසන්නේ අමෙරිකානු ජනපති විසින් රුසියානු ජනතාවට අපහාස කර ඇති බවයි.
එය රුසියාවට පහරදීමක් ලෙස සැලකිය යුතු බවද ඔහු අවධාරණය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න