පුරාවිද්‍යාව වෙනුවෙන් කැපවූ ,ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල සමුගනී

හිටපු පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.
මියයන විට ඒ මහතා 79 හැවිරිදි වියේ පසුවුණා.
1992 වසරේ සිට 2001 වසර දක්වා ආචාර්ය සිරාන් දැරණියගල මහතා පුරවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ අතර පුරවිද්‍යා පර්යේෂණ රැසකටම සිය දායකත්වය සපයා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න