පුවත්පත් මණ්ඩලයට ගෙනා රන්ජන් ඇද වැටෙයි (Video)

බන්ධනාගාරගත කර සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතා අද ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයට වෙත රැගෙනවිත් තිබුණා.
ඒ තමන් සම්බන්ධයෙන් පුවත්පතක පළ කළ පුවතකින් අපහාසයක් සිදු වූ බව කියමින් රන්ජන් රාමනායක මහතා ගොනු කළ පැමිණිලි තුනකට අදාළ විභාගය සඳහායි.
විශේෂ ආරක්ෂාවක් යටතේ රැගෙන ආ රන්ජන් රාමනායක මහතාගෙන් පැය දෙකක පමණ කාලයක් සාක්ෂි විමසීමෙන් පසු යලි බන්ධනාගාරයට යොමු කෙරුණා.
එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව යන අතරතුර රන්ජන් රාමනායක මහතා බිම ඇදවැටුණු අතර, පසුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් ඔහුව බස්රථයට ඔසවාගෙන යනු ලැබුවා.

පුවත යවන්න