පෙබරවාරියේ විදේශ සංචිත ඩොලර් බිලියන 2.3ක්

පෙබරවාරි මාසයේ මෙරට නිල විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 2.31ක් ලෙස පවත්වාගෙන ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා.

ඒ අනුව මෙරට විදෙස් මුදල් සංචිතය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.025ක් ලෙස සදහන්.

මෙරට රත්‍රං සංචිතය අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 98ක් බව ද මහ බැංකුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වනවා.

පුවත යවන්න