පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ / ඇමති චමල් කියයි

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය කිසිදු වෙනසකට ලක් නොවන බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළා.
ඒ බත්තරමුල්ල – නෙලුම් මාවතේ පිහිටි පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන කාර්යාලය පරිශ්‍රයේ නව වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා මුල්ගල් තැබීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.
පසුගිය සමයේ එම පෙරමුණේ නායකත්වය ජනාධිපතිවරයාට ලබාදිය යුතු බවට අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අදහස් පළ කර තිබුණා.
එය දැඩි සංවාදයට ලක්වූ මාතෘකාවක් බවටයි පත්ව තිබුණේ.

පුවත යවන්න