පොදු ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ කිරීම ප්‍රමාද කරන්නැයි සෞඛ්‍ය අංශ ඉල්ලයි

කෝවිඩ් නයින්ටීන් තවදුරටත් පාලනය කරන තෙක් පොදු ප්‍රවාහන සේවා ආරම්භ කිරීම ප්‍රමාද කරන ලෙස නියෝජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.

https://youtu.be/Vbu74jm6MSY
පුවත යවන්න