පොල්තෙල් සම්බන්ධ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ආහාරයට ගන්නා පොල්තෙල්වලට වෙනත් කිසිදු තෙල් වර්ගයක් මිශ්‍ර නොකළ යුතු බවට දැනුම් දෙමින් පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විශේෂ විධානයක් පනවා තිබෙනවා.

ඒ, ඊයේ රාත්‍රී නිකුත් කළ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගිනි.

පොල්තෙල් ආනයනයකරුවන්, පිරිපහදු කරන්නන්, නිෂ්පාදකයින්, තොග රැස් කර තබන්නන්, අසුරන්නන්, බෙදාහරින්නන් හා වෙළෙඳුන් වෙත එම නියෝගය නිකුත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න