පොලිස්පතිගෙන් නිලධාරීන්ට දැනුම්දීමක්

නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළ රාජකාරී සිදුකළ යුතු ආකාර පිළිබද පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කරමින් පොලිස්පතිවරයා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.

අදාළ කාල සීමාව තුළ විශේෂ මාර්ග බාධක ස්ථාපිත කර එම මාර්ග බාධක රාජකාරී සදහා පරීක්ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු යෙදවීමට පියවර ගතයුතු බවත් අවස්ථානෝචිතව තීරණ ගැනීමේ බලය ඔහුට පවරන ලෙසයි පොලිස්පතිවරයා දැනුම් දී ඇත්තේ.

This image has an empty alt attribute; its file name is 01.png

 

පුවත යවන්න