බංග්ලාදේශයට ඉහළින් අහසේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක්

බංග්ලාදේශයට ඉහළින් අහසේ අසාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වර්ධනය වී ඇතැයි අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ඒ උග්‍ර වායු දූෂණය හේතුවෙන් නිර්මාණය වූ , හානිකර මීතෙන් ගෑස් වලාකුළු එරටට ඉහළින් දිස්වීම සමගයි.
වඩාත් හානිකර ගල් අඟුරු දහනය හා හානිකර වගාක්‍රම මත මෙම තත්ත්වය මතුව ඇති අතර හානිකර විෂ දුම් පරිසරයට එක් කිරීම ද මේ සදහා බලපා තිබුණා.
මෙහේ හානිකර මීතේන් වලාකුළු නිර්මාණය බරපතල මට්ටමේ ප්‍රතිවිපාක එරටට ඇති කළ හැකි වනවා.
සෞඛ්‍ය ගැටළු මෙන්ම චන්ද්‍රිකා මගින් ලබාගන්නා දත්ත පවා අවහිර කිරීමට ඊට හැකි බවයි හෙළිකර ඇත්තේ.
ජීවයට නුසුදුසු ග්‍රහලෝකවල මෙවන් තත්ත්වයන් බරපතල මට්ටමින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න