බංග්ලාදේශයේ න්‍යෂ්ඨික බලාගරයක් ඉදිකිරීමට ඉන්දියාව සූදානම්

බංග්ලාදේශයේ න්‍යෂ්ඨික බලාගාරයක් ඉදිකිරීම සඳහා සම්බන්ධ වන බව ඉන්දියාව පවසනවා.ඉන්දීය විදේශ ලේකම් හර්ෂ් වර්දන් ශ්‍රීන්ග්ලා පැවසුවේ , මේ සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ණය පහසුකම් ද ඉන්දියාව විසින් ලබා දෙන බවයි.
ඒ අනුව ඉන්දීය සමාගම් විසින් අදාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු ද සිදුකිරීමට නියමිතයි.
මේ අතර අභ්‍යවකාශ තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් බංග්ලාදේශයේ උනන්දුව සඳහා ආධාර ලබාදීමටද ඉන්දියාව ඉදිරිපත්ව සිටිනවා.

පුවත යවන්න