බදුල්ලෙන් ඊයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් 61 ක් / වැඩිම කොළඹින් 261 යි

ගතවූ පැය 24 තුල වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා.
එම සංඛ්‍යාව 261 ක්.
කඩුවෙල ,පිළියන්දල ,රත්මලාන,බොරැල්ල, කොටුව, මොරටුව,බම්බලපිටිය හා නාරාහේන්පිට ප්‍රදේශවලින් ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වුණා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 142 ක් හදුනාගත් අතර ඉන් 18 ක් වැලිවේරියෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා.
කළුතරින් ආසාදිතයන් 40ක් , මහනුවරින් 43 ක්, කුරුණෑගලින් 53 ක් , බදුල්ලෙන් 61 ක් ලෙස ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වුණා.

පුවත යවන්න