බදුල්ල ප්‍රදේශයේ ගම්මානයකින් යළි නිට්ටෑවන් මතුවෙයි(VIDEO)

ඌව ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයට නුදුරින් බදුල්ල ග්ලෙන්ඇල්පින් වත්ත ආශ්‍රිත කැලෑ ප්‍රදේශයේ සැරිසරන බව පැවසෙන නිරුවත් අඟුටු මිට්ටෙක් නේත්‍රාගම වැසියන් කිහිපදෙනෙක් විසින් දැක ඇතැයි වාර්තා පලවනවා.

කොණ්ඩය දිගට වවා ඇති අඩි දෙකහමාරක පමණ උසැති එම අඟුටු මිට්ටා හේතුවෙන් ගම්වාසීහු මේ දිනවල මහත් බියට පත්ව සිටින අතර එම සත්ත්වයා මුලින් දුටු බව කියන පුද්ගලයා ද මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කර තිබුණා.

පුවත යවන්න