බලාගාරවල ඉන්ධන අවසන් මට්ටමේ / විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්න

තාප විදුලි බලාගාර රැසක ඉන්ධන අවසන් වෙමින් ඇතැයි විදුලි බල මණ්ඩලය දැනුම් දී තිබෙනවා.
එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඇන්ඩෲ නවමුණි මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙසයි.

කැලණිතිස්ස බලාගාරයේ ඩීසල් සීඝ්‍රයෙන් පහළ යමින් ඇතැයි ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

එම බලාගාරයෙන් ජාතික විදුලි බල පද්ධතිය එක් කරන ධාරිතාව මෙගාවොට් 149 ක් වන අතර මීට අමතරව කොළොන්නාව , මතුගම සහ තුල්හිරිය ඇතුළු විදුලි බලාගාර රැසකට මෙතෙක් ඉන්ධන ලබා දීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි විදුලි බල මණ්ඩලය පෙන්වා දෙනවා.

පුවත යවන්න