බස්නාහිර පාසල් විවෘත කරන දිනය මසකින් කල් දමයි

බස්නාහිර පළාතේ පාසැල් පෙබරවාරි මස 15 වෙනිදා විවෘත කිරීමට ගෙන තිබූ තීරණය අවලංගු කර තිබෙනවා.
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී එල් පීරිස් මහතා අද (10) පැවසුවේ ඒ අනුව දිවයිනේ සියලු පාසැල් මාර්තු 15 වෙනිදා විවෘත කරන බවයි.
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 492 න් පාසල් 412 ක් ලබන 15 වනදා විවෘත කරන බව අමාත්‍යවරයා ඊයේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා.
කෙසේ වෙතත් කොරෝනා අවදානම මෙන්ම , සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය යන තත්ත්වයන් සැළකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

පුවත යවන්න