බස්නාහිර පාසල් ශ්‍රේණි රැසක ආරම්භය අප්‍රේල් 19ට කල් යයි – Audio

බස්නාහිර පළාතේ ශ්‍රේණි 3ක ඉගැන්වීම් කටයුතු මාර්තු 15 වන දින ආරම්භ කරන බවත් ඉතිරි ශ්‍රේණි සඳහා අප්‍රේල් මාසයේ නිවාඩුවෙන් පසු පාසල් ආරම්භ කරන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පවසනවා.
ඒ අනුව 5 වන ශ්‍රේණිය, 11 වන ශ්‍රේණිය හා 13 වන ශ්‍රේණි පමණක් එළඹෙන සඳුදා ආරම්භ ‍කිරීමට නියමිතයි.
බස්නාහිර සෙසු ශ්‍රේණි අප්‍රේල් මස 19 වන සඳුදා දින ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බවත් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

 

පුවත යවන්න