බහරේනයේ විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට ස්ථිර පදිංචියට අවස්ථාවක්

විශේෂ රැකියා පුහුණුව සහිත පුද්ගලයින්ට සහ ආයෝජකයින්ට තම රට තුළ ස්ථීර පදිංචිය සඳහා අවස්ථාව ලබාදීමට බහරේන් රාජ්‍යය තීරණය කර ඇති බව අනාවරණ කර තිබෙනවා.
ඒ සඳහා නව ,ස්ථීර පදිංචි වීසා බලපත්‍රයක්, නිකුත්කරන බවයි එරට බලධාරීන් සදහන් කළේ.
මෙමගින් තම රටට අවශ්‍ය විශේෂඥ ශ්‍රමය සහ ආයෝජන ඇද ගැනීමට අවස්ථාව ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවද බහරේන බලධාරීන් පැවසුවා.
එරට සේවය කිරීම සඳහා පැමිණෙන විදෙස් ජාතිකයින් සඳහා මෙතෙක් පැවති ක්‍රමවේදය වූයේ වාර්ෂිකව රැකියා වීසා කාලය දීර්ඝ කිරීමයි.
එමගින් ඔවුන් එරට තුළ දීර්ඝ කාලයක් රැඳී සිටීම පාලනය කර තිබුණා.
ගෝල්ඩන් වීසා ලෙස නම්කර ඇති ව්‍යාපෘතිය තුලින් බහරේනය තුළ රැකියා කිරීමට අවසරය මෙන්ම අවශ්‍ය විට නැවත පිටවීමට සහ ඇතුළුවීමට අවසර හිමිවනවා.
ශ්‍රමිකයාගේ පවුලේ සාමාජිකයින් ට එරට වාසය කිරීමේ අවස්ථාව ඉන් හිමිවන බව සදහන්.
එම වීසා කාණ්ඩය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට නම් එම පුද්ගලයා වසර 5ක් එරට වාසය කර තිබිය යුතු අතර මාසික වැටුප බහරේන් ඩිනාර් 2,000ක් ඉක්මවිය යුතු වනවා.

පුවත යවන්න