බහුතරය පෙන්වා ජනපති සමග වැඩ කිරීම ගැන රනිල් කියයි

ඉදිරියේදීත් ජනාධිපතිවරයා සමග එකට වැඩ කිරීමට තමන් සූදානම් බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.
ඒ ඉන්දියාවේ ද හින්දු පුවත්පත හා සම්මුඛ සාකච්ජාවකට එක්වෙමින්.
තමන්ට ජනාධිපතිවරයා සමග කටයුතු කළ හැකිවුවද එම ප්‍රශ්නය ඇසිය යුත්තේ ජනාධිපතිවරයාගෙන් බවද වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී කරුණු දක්වා තිබෙනවා.
කිසිවකුගේ පුද්ගලික නිගමන සදහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ප්‍රතිපාදන ලබා නොමැති බවයි වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.
පාර්ලිමේන්තුව කඩිනමින් කැදවා බහුතරය පෙන්වීමට අවස්ථාව ලබාදුනහොත් එය තහවුරු කර ජනාධිපතිවරයා සමග කටයුතු කිරීමට සූදානම් බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මෙහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා.