බහුතරය පෙන්වීම එකම විසඳුමයි/ චෝදනාවලට කතානායකගෙන් පිළිතුරු

පිටස්තරව විරෝධතා පැවැත්වීම හෝ පරිභව කිරීමට වඩා පාර්ලිමේන්තුව තුල බහුතරයක් පෙන්වීම පවත්නා අර්බුධයට එකම විසදුම බව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවතිනවා.
තමන්ට කවර චෝදනා එල්ල කළද මධ්‍යස්ථව හා ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව තමන් කටයුතු කරන බවයි කතානායකවරයා පවසන්නේ.
මේ ඊට අදාළව කතානායකවරයා නිකුත් කළ නිවේදනයයි.