බ්‍රසීලයේ ඇමසෝනියා චන්ද්‍රිකාව කක්ක්ෂගත කරයි

බ්‍රසීලයේ ඇමසෝනියා -1 චන්ද්‍රිකාව ඉන්දියාව විසින් සාර්ථකව කක්ෂගත කර තිබෙනවා.
ඒ වාණිජ වශයෙන් වෙනත් රටක් සඳහා ඉන්දියාව සිදුකළ පළමු චන්ද්‍රිකා කක්ක්ෂගත කිරීම ලෙසයි.
ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ දෙපාර්තමේන්තුව සහ බ්‍රසීල අභ්‍යවකාශ ඒජන්සිය අතර ඇති කරගත් ගිවිසුමක් මත මෙම චන්ද්‍රිකාව කක්ක්ෂගත කර තිබුණා.
මේ යටතේ අදාළ චන්ද්‍රිකා මගින් ලබාදෙන දත්ත ඉන්දියාවේ හා බ්‍රසීලයේ සිට ලබාගැනීමටයි හැකියාව පවතින්නේ.
මෙම කක්ක්ෂගත කිරීමෙන් පසුව බ්‍රසීල ජනපතිවරයා ඉන්දීය අගමැති අමතමින් ස්තුතිය පළ කළ බවද ෆයිනෑන්ෂල් පෝස්ට් වාර්තා කළා.

පුවත යවන්න