බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට ලංකාවට සංචාරක තහනම ඉවරයි

කොවිඩ් 19 නව වෛරස් ප්‍රබේධයේ ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව දක්වා පනවා තිබූ සංචාරක තහනම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් හඳුන්වා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ යටතේ එක්සත් රාජධානියේ සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ද නැවත ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

පුවත යවන්න