බිම්ස්ටෙක් සමුළුවට මියන්මාරයට ආරාධනා කිරීම හමුදා පාලනය පිළිගැනීමක්ද ? රජයෙන් ප්‍රතිචාර

අප්‍රේල්  මස 1 වනදා කොළඹ දී පැවැත්වෙන 17 වැනි බිම්ස්ටෙක් අමාත්‍ය රැස්වීමට සහභාගී වීම සඳහා මියන්මාරයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත්කර තිබෙනවා.
ඒ මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයට එරෙහිව කටයුතු කරන පාර්ශවයන් රැසක් හා ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මේ පිළිබද විවේචන සිදුකිරීමෙන් පසුවයි.

“බහු ආංශික තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගීතාව සඳහා වූ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත රටවල සංවිධානයේ (BIMSTEC) සභාපතිත්වය දරන රට සහ මෙම අමාත්‍ය රැස්වීමේ සත්කාරක රට ලෙස, මෙම වසර අග භාගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දී පැවැත්වීමට අපේක්ෂිත 5 වැනි බිම්ස්ටෙක් සමුළුව පිළිබඳ ලේඛනවල කටයුතු අවසන් කිරීමේ අරමුණින් යුතුව, සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විසින් සියලුම සාමාජික රටවලට (බංග්ලාදේශය, භූතානය, ඉන්දියාව, මියන්මාරය, නේපාලය සහ තායිලන්තය) ආරාධනා කර ඇත,”

මේ වනවිට මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයක් පවතින බැවින් එරටට එම අවස්ථාවට ආරාධනා කිරීම එරට හමුදා පාලනය ශ්‍රී ලංකාව පිළිගැනීමක් වැනි බව ඒ සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයින් පෙන්වා දී තිබුණා.

පුවත යවන්න