බිරිඳගේ නිවසේ වැඩ වෙනුවෙන් වැටුප් ගෙවන්න සැමියාට අධිකරණයෙන් නියෝග

නිවසේ සිදුකළ කටයුතු වෙනුවෙන් සිය බිරිඳට වැටුප් ගෙවන්නැයි චීන අධිකරණයක් එරට පුද්ගලයකුට නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ යුවලකගේ දික්කසාද නඩුවක් එරට අධිකණය හමුවේ විභාගයට ගත් අවස්ථාවේදීයි.
සිය පස් වසරක විවාහ දිවිය තුල ගෘහණියක ලෙස කටයුතු කිරීමට සිදුවීමෙන් වෙනත් රැකියාවක් කර ආදායමක් ඉපයීමේ අවස්ථාව අහිමිවූ බවයි අදාළ කාන්තාව අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කර තිබුණේ.
ඒ අනුව නිවසේ සිදුකළ කටයුතු වෙනුවෙන් වැටුප් ලෙස යුවාන් 50,000 ක් හෙවත් ඩොලර් 7,700 ක් හෙවන ලෙසයි බීජිං අධිකරණය නියෝග කර ඇත්තේ.
එසේම දරුවන් වෙනුවෙන් මාසිකව යුවාන් 2,000 ක් බැගින් නඩත්තු මුදල් ලබාදීමටද නියෝග කර තිබෙනවා.
මේ වන විට ඉන්දියාව තුලද ගෘහනියකගේ නිවසේ කටයුතු වෙනුවෙන් වැටුප් ගෙවිය යුතු බවට මේ ආකාරයෙන්ම සංවාදයක් මතුව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න