බූස්ටර් නොගත් අයට පොදු ප්‍රවාහනය තහනම් / ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරයි

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව පූර්ණ එන්නත්කරණ නොලැබූවන්ට පොදු ප්‍රවාහන සේවා ඇතුළු පොදු ස්ථානවලට ප්‍රවේශය වළක්වන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය ජනවාරි 25 වැනිදා දිනයෙන් යුතුව නිකුත් කර ඇති එම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙන පරිදි පූර්ණ එන්නත්කරණය යන්නෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි අදාළ එන්නත්කරණයේ අවශ්‍ය මාත්‍රාවන් ලබා ගෙන තිබීම අදහස් කෙරෙනු ඇති.

එමෙන්ම, පොදු ස්ථානය යන්නට අයිතියක් ලෙස හෝ ගෙවීමක් සිදුකර හෝ නොකර මෙන්ම ආරාධනාවක් මත හෝ නොමැතිව ජනතාවට ප්‍රවේශ සහිත ස්ථාන, හා පොදු ප්‍රවාහන සේවා ඇතුළත්.

ඒ අනුව මෙලෙස පොදු ස්ථානවල ප්‍රවේශය සඳහා පූර්ණ එන්නත්කරණය අනිවාර්යය කෙරෙන විධිවිධාන ලබන අප්‍රේල් 30 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

පුවත යවන්න