බූස්ටර් මාත්‍රාව නොගත්තොත් පොදු ස්ථානවලට ඇතුළුවීම තහනම් !

බූස්ටර් මාත්‍රාව ඇතුළුව කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා තුනම ලබානොගන්නා පුද්ගලයන්ට පොදු ස්ථානවලට ඇතුළු වීමට නොහැකි වන පරිදි නීති බලාත්මක කිරීමට නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පැතීමට සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල කටයුතු කර ඇත.

මේ සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය සකස් කර ඇති බවත් තාක්ෂණික අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ සඳහා වූ යෙදවුම (APP) හා QR කේතය ලද වහාම ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට යොමු කරන බවත් සෞඛ්‍ය ඇමැති කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පැවසීය.

මේ අනුව දැනට පවත්නා තත්ත්වය මත බූස්ටර් මාත්‍රාව ඇතුළුව මාත්‍රා තුනම ගන්නා අය පමණක් සම්පූර්ණ මාත්‍රා ලබාගත් අය සේ සලකා කටයුතු කිරීමට මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මෙහි දී රෝහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ස්ථානවලට ඇතුළු වීමට අවසර දීම සම්බන්ධවද සලකා බැලීමට පියවර ගෙන ඇත.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සංගීත සන්දර්ශන පැවැත්වීමට අවසර ලබා ගත හැක්කේ එන්නත් මාත්‍රා තුනම ගත් අයට පමණකි. එය නැරඹීමට හැකි පරිදි කටයුතු කරන ලෙස සංවිධායකයන්ට දැනුම්දීමට තීන්දුවක් ගත් බව සංචාරක ඇමැති ප්‍රසන්න රණතුංග පැවසීය.

පුවත යවන්න