බොරතෙල් මිල වසර 7කට පසු ඉහළම අගයට

ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිල අද (15) වනවිට වසර 7කට පසුව වාර්තා වූ ඉහළම අගයට ළගාවී තිබේ.

ඒ අනුව පසුගිය වසර 07ක ඉතිහාසයේ වැඩිම බොරතෙල් මිල මේ වනවිට වාර්තා වන අතර ඒ සඳහා රුසියාව හා යුක්‍රේනය අතර පවතින උණුසුම්කාරී තත්වයද හේතුවක් වී ඇත.

බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් මිල දර්ශකයට අනුව බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 95.61ක් වූ අතර එය 1.2%ක මිල ඉහළ යාමකි. 2014 වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේදී බ්‍රෙන්ට් දර්ශකය අනුව බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 96.78ක් වූ අතර ඉන් පසුව වාර්තා වූ වැඩිම අගය අද වාර්තා වන ඩොලර් 95.46කි.

එක්සත් ජනපදයේ බටහිර ටෙක්සාස් අතරමැදි (WTI) දර්ශකය බොරතෙල් බැරලයක් ඩොලර් 1.41 කින් ඉහළ ගොස් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 94.94ක් විය. එම අගයද එම දර්ශකයේ 2014 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ඉහළම අගයයි.

පුවත යවන්න