භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවෙයි

මුල්ලියාවේලී ප්‍රදේශයේ සිදුකළ සෝදිසියකදී භාවිතයට නුසුදුසු කාලතුවක්කු උණ්ඩ තොගයක් හමුවූ බව යුධ හමුදාව පවසනවා.
මිලිමීටර 152 , මිලිමීටර 122, 146 ක් මෙහිදී සොයාගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න