භූමදාන මාර්ගෝපදේශය යටපත් කිරීම ගැන අමෙරිකාවේ කනස්සල්ල

කොරෝනා භූමදාන මාර්ගෝපදේශ ශ්‍රී ලංකාව විසින් ක්‍රියාත්මක නොකිරීම පිළිබඳව දැඩි කනස්සල්ලට පත්වන බව , ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකානු තනාපතිනි ඇලේනා බී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය පවසනවා.
ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඇය මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න