මංගල උත්සවයක උපරිම සීමාව 50 යි

මංගල උත්සවවලට සහභාගී වන පිරිස 50 දක්වා  සීමා කිරීමටත් පළාත් අතර සංචරණ සීමා නීතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් රජය තීරණය කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා.

මංගල උත්සව සඳහා  මීට පෙර උත්සව ශාලාවල ධාරිතාව අනුව එය 150ක උපරිම සීමාවක් පනවා තිබු අතර එය නැවත 50 සීමාව දක්වා  සීමා වනු ඇති.

ඒ අනුව අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරිවලට හැර කිසිදු පුද්ගලයකුට පළාත් අතර සංචරණ සීමා කඩ කිරීමට ඉඩ නොලැබෙන අතර අද රාත්‍රියේ සිට මෙම නියමයන් ක්‍රියාත්මකයි.

පුවත යවන්න