මගීන්ගේ සුවදුක් බලන්න ගිය ඇමති, බසයෙන් බැස්සවූ මගියෝ … (Video)

බස් මගින්ගේ සුවදුක් බැලීම සඳහා බස් රථයකට ගොඩ වූ අමාත්‍ය නාලක ගොඩහේවා මහතාට බස් මගීන්ගේ දැඩි විරෝධය එල්ල වීම සමග ඔහු එම බස් රථයෙන් බැසයාමට කටයුතු කර තිබෙනවා.
මෙහිදී තම ගමන් ප්‍රමාද වන බව පවසමින් ඇමතිවරයාට මගීන් විරෝධය පල කර තිබුණා.

https://www.facebook.com/NewsfirstSL/videos/1814373302285381

පුවත යවන්න