මත්පැන් , දුම්වැටි බොන්නන්ට කොරෝනා එන්නත වැඩක් නෑ / වෛද්‍යවරු ස්ථිර කරයි -Audio

කොරෝනා එන්නත් ලබාගන්නන් මත්ද්‍රව්‍ය හා දුම්වැටි පානය කිරීම හානිකර නොවන බවට ඇතැම් පුවත්පත් පසුගියදා පළ කළ වාර්තාව වැරදි සහගත එකක් බව දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබද අධිකාරියේ සභාපති වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ දුම්පානය හා මත්පැන් පානය මගින් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය අඩපණ වන බැවින් එවන් පුරුදු සහිත පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන කොරෝනා එන්නත මුදල් අපතේ යැවීමක් පමණක් බවයි.
මත්පැන් හා දුම්වැටි පානය කොරෝනා එන්නත් සඳහා බලපෑමක් නොවන බවට අදහස් පළ කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරියා කවරෙක්දැයි අනාවරණ කරන ලෙසයි වෛද්‍ය සමාධි රාජපක්ෂ මහතා අදාළ මාධ්‍ය ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටියේ.

පුවත යවන්න