මන්ත්‍රීවරුන්ට පෙර හෝටල් සේවකයන්ට එන්නත දෙන්න / සංචාරක ඇමතිට ලිපියක්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නොව සංචාරකයන් සමග මුසුවන හෝටල් සේවකයන්ට කොරෝනා එන්නත් ලබාදීමේදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්නැයි , අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය සංචාරක අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින්.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා
සංචාරක අමාත්‍යාංශය,
දෙවන මහල, ඇසෙට් ආකේඞ් ගොඩනැගිල්ල,
51-E, යෝක් වීදිය,
කොළඹ 01.

අමාත්‍ය තුමනි,

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ට නොව හෝටල් සේවකයින්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන්න

මේ වනවිට විදෙස් සංචාරකයන්ට අදාල සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි ලිහිල් කරමින් සංචාරකයින් ගෙන ඒම සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් ලබාදීමට සංචාරක අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ සේවක ප්‍රජාව ඍජුව සංචාරකයන් සමඟ ගැටෙන තත්වය වැඩිවන බැවින් ඔවුන් අනතුරට මුහුණදෙන ප්‍රමුඛ සමාජ කණ්ඩායමක් බවට පත්ව ඇත. සංචාරක අමාත්‍යාංශය නිවේදන කර ඇත්තේ සංචාරකයන් ලෙස පැමිණෙන ළමුන්ගේ (අවු. 12ට අඩු) PCR පරීක්‍ෂණ ද නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

මේ හේතුවෙන් මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රමුඛතාවය දී කොරෝනා-19 සඳහා එන්නත ලබාදීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර තිබීම කණගාටුදායක තත්වයකි. එහෙයින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නොව, සංචාරක කර්මාන්තයේ සේවකයන් එන්නත ලබාදීමේදී ප්‍රමුඛ සමාජ කණ්ඩායමක් ලෙස තෝරාගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තුතියි.

මෙයට,
හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය වෙනුවෙන්
නීතිඥ ජානක අධිකාරි
සභාපති,
හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය-අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය.

පුවත යවන්න