මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායකට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් නොතීසි 

අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීම සඳහා දෙසැම්බර් 07 වැනිදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින්නැයි දන්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාට නොතීසි නිකුත් කර තිබෙනවා.
ඒ ඔහු විසින් අධිකරණයට අපහාස කළ බවට චෝදනා කරමින් ඉදිරිපත්වූ පෙත්සම් සලකා බලමිනුයි.