මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති යළි පච කරමින් හෙට පැය 10ක් විදුලිය කැපේ

විදුලි ජනනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන සහ ජලය නොමැති වීම නිසා හෙට (30) සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවට පැය 10 ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය අද සදහන් කළා.

‘ඒ’ සිට ‘ඉසෙඩ්’ දක්වා කලාප 26 ටම පළමු වරට පැය 10 ක් විදුලිය කප්පාදු කිරීම මෙහිදී කැපී පෙනේ.

‘ඒ’ සිට ‘එස්’ කලාප 20 ට පෙරවරු 8.00 සිට මධ්‍යම රාත්‍රී දක්වා කාලය තුළ පැය 10 ක් ද, එම්, එන්, ඕ, එක්ස්, වයි සහ ඉසෙඩ් යන කළාප හයට පෙරවරු 8.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා අඛණ්ඩව පැය 10 ක් ද, විදුලිය කප්පාදු කරන බවත් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වැඩි දුරටත් පැවසුවා.
මේ අතර ගතවූ දිනවල දී මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නයක සදහන් කළේ , පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක් කිසිසේත්ම සිදු නොවන බවයි.
එය මහජන මුදලින් වැටුප් ලබන සභාපතිවරයා සිදුකළ අසත්‍ය ප්‍රකාශ රැසකින් එකක් පමණක් වන අතර ඒ පිළිබද මහජනතාවගේ දැඩි අප්‍රසාදය පළව තිබෙනවා.

ඒ අනුව වගකීම් සහගතව කටයුතු කළ නොහැකි නම් අසත්‍ය ප්‍රකාශ සිදුකිරීමකින් තොරව සිය ධූරයෙන් ඉවත්වීම වඩාත් ගෞරවාන්විත බව අප ද ඔහුට සිහිපත් කරන්නෙමු.

පුවත යවන්න