මහනුවර ග්‍රාම සේවා වසම් දෙකක හුදකලා බව ඉවතට

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තවත් ප්‍රදේශ දෙකක හුදකලා භාවය ඉවත් කර තිඛෙනවා.

ඒ අනුව ගල්හින්න සහ පල්ලියකොටුව ග්‍රාම සේවා වසම් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් ඉවත් කෙරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

May be an image of text that says 'රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව அரசாங்க தகவல் திணைக்களம் Department Government Information 2021.03.02 අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවෘත්ති) ප්‍රවෘත්ති ක රතෘ නිවේදන අංකය: 218/2021 නිකුත් කළ වේලාව:12:50 ප්‍රවෘත්ති නිවෙදනය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගල්හින්න සහ පල්ලියකොටුව යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් මේ මොහොතේ හුදකලා බවින් ඉවත් කරනු ලබන කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානි, යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්දර සිල්වා මහතා දැනුම් දේ. නාලක කලුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිරුලපන කොලට හංකාව, Tg5 தநொட 1)2515759 www.news.lk'

පුවත යවන්න