මහනුවර නගරයට කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක්

මහනුවර නගරය ආශ්‍රිතව කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ණය ආධාරයක් ලබාදීමට ප්‍රංශය තීරණය කර තිබෙනවා,

අඩු පොලී සහනයක් යටතේ මෙම ණය මුදල ලබාදෙන බවයි මෙරට ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ.

මහනුවර ප්‍රදේශයේ පවතින දැඩි රථ වාහන තදබදය අවම කර ගැනීම සඳහා මෙම කේබල් කාර් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට යෝජනා ඉදිරිපත්ව තිබුණා.

පුවත යවන්න