මහරාජා සමූහයේ සභාපතිගේ අවමඟුලේදී සෞඛ්‍ය රීතී උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක්

කොරෝනා ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මියගිය කැපිටල් මහරාජා සමූහයේ සභාපතිවරයාගේ දේහය පිලිබඳ අවසන් කටයුතු සිදු කිරීමේදී සෞඛ්‍ය රීතීන් උල්ලංඝනය වීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

පුවත යවන්න