මාර්තු මාසයේ ලංකාවට උග්‍ර විදුලි බල අර්බුධයක් ?

විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් ඇති වූ ඉන්ධන හිඟය මාර්තු මාසය වන විට සමනය නොවුණහොත් ජනතාවට විදුලිය සැපයීමේ වේලාවන් සීමා කිරීමට හා ඒ පිළිබද නිශ්චිත වේලාවන් නිකුත් කිරීමට සිදුවනු ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කර තිබෙනවා.
මේ වන විට විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඉන්ධන සැපයීම සම්බන්ධ විවිධ ගැටළුකාරී තත්ත්වයන් මැදයි.
මේ හේතුවෙන් ජල විදුලිය නිපදවීම සඳහා භාවිත කරන ජලාශ ආශ්‍රිතව වර්ෂාව අවම වුවහොත් තත්ත්වය වඩාත් හානිකර විය හැකි බවද ප්‍රකාශ වී තිබෙනවා.
ජලාශවල ජල මට්ටම් පහත වැටීමත් සමඟ නළ ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මේ වන විටත් ජනතාවට දැනුම් දී තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් පවතින ප්‍රවණතාවය දිගටම පැවතුනහොත් සහ නියමිත වේලාවට ඉන්ධන ලබා නොදුනහොත් මාස දෙකකින් දැවැන්ත අර්බුදයක් මතුවීමට ඉඩ ඇති අතර එය කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ජලය සැපයීමට මෙන්ම ආහාර නිෂ්පාදනයට ද බලපෑමක් එල්ල කළ හැකියි.
නියමිත වේලාවට ඉන්ධන තොග මිලදී ගැනීම මගින් පවතින විදුලි අර්බුදය විසඳීමට උත්සාහ කරන බව රජය සහතික කර ඇතත්, විදුලිබල මණ්ඩලයේ ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ මෙය අසිරු තත්ත්වයක් බවයි.

පුවත යවන්න