මාලිමාවේ පාලනයකදී, දූෂිතයන් සොරකම් කළ දේපල පවරාගන්නවා / අනුර කුමාර(Audio)

ජාතික ජන බලවේගයේ පාලනයක් තුල, දූෂිත දේශපාලනඥයන් විසින් සොරකම් කළ සියළු වත්කම් යළි රජයට පවරා ගන්නා බව එම බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.
කලගෙඩිහේනේ දී පැවැති දේශපාලන හමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සදහන් කළා.

පුවත යවන්න