මිථ්‍යාවන්ට හසු නොවී දරුවන් එන්නත්කරණයට යවන්න /විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉල්ලයි

මිත්‍යා මතවලට හසු නොවී දරුවන් එන්නත්කරණය සඳහා නොපැකිළිව යොමුකරවන ලෙස දෙමව්පියන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉල්ලීමක් කරනවා.

ලෝකයේ සහ මෙරට විශේෂඥ කමිටුවල නිර්දේශ සහිතව දරුවන්ට එන්නත්කරණය සිදුකෙරෙන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

පුවත යවන්න