මියන්මාරයෙන් වහා ඉවත් වන්න / බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පුරවැසියන්ට උපදෙස්

හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු අර්බුධකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇති මියන්මාරයෙන් වහා ඉවත් වන්නැයි බ්‍රිතාන්‍ය එහි රැදී සිටින තම පුරවැසියන්ට දැනුම්දී තිබෙනවා.
ඉදිරි දිනවලදී මියන්මාරයේ තත්ත්වය අවදානම් මට්ටමකට පත්විය හැකි බව හෙලිකරමින් මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර තිබෙනවා.
පෙබරවාරි පළමුවනදා සිදුවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් පසුව මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයට එරෙහි දැඩි විරෝධතා ක්‍රියාත්මකයි.
ඒවා පාලනය සදහා මයන්මාර හමුදාව හා පොලිසිය දැඩි ලෙස බලය යොදවමින් පවතිනවා.

පුවත යවන්න