මියන්මාරයේ චීනයට අයත් ඇඟලුම් කම්හලකට ගිනි තියයි

මියන්මාරයේ යැන්ගුන් හී චීන හිමිකම සහිත දැවැන්ත ඇඟලුම් කම්හලක් ගිනි තබා විනාශ කර තිබෙනවා.
මෙය දින කිහිපයක් තුල එරට දී ගිනි තබා විනාශ කළ චීන හිමිකමක් හෝ සබදතාවයක් පවතින 40 වන ආයතනයයි.
මියන්මාර හමුදා කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් චීනයට එල්ලවන චෝදනා සමග චීන හිමිකමක් සහිත ආයතන වෙත පහරදීම් වර්ධනයවී තිබෙනවා.
මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පරීක්ෂණ සිදුකරන බවයි මියන්මාර පොලිසිය පවසන්නේ.

පුවත යවන්න