මියන්මාරයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් මැදිහත්වීමට ඉන්දියාව සූදානම්

මියන්මාරයේ තත්ත්වය සාමකාමී කිරීමට හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීමට ඉන්දියාව මැදිහත්වීමට සූදානම් බව අනාවරණ කර තිබෙනවා.
එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලය හරහා මෙම පියවර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බවයි , එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඉන්දීය නිත්‍ය නියෝජිතයා දැනුම් දී ඇත්තේ.
පසුගිය සමය තුල ඉන්දියාව විසින් මියන්මාරයේ ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක කළද මෙම හමුදා කුමන්ත්‍රණය සමග එම ව්‍යාපෘති සදහා ද බාධා මතුව තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙනස්කමක් සිදුවූ පසු ඒ පිළිබද යළි සළකා බලන බවයි බන්දියාව පවසන්නේ.
පෙබරවාරි පළමුවනදා මියන්මාරයේ සිදුවූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු මේ වන විට එරට හමුදාව දැඩි පියවර ගනිමින් පවතින අතර මේ දක්වා විරෝධතා මැද මියගිය සංඛ්‍යාව 600කට අධිකයි.

පුවත යවන්න