මියන්මාර විරෝධතා මර්දනයට යුධ ටැංකි මාර්ගවලට

මියන්මාරයේ රැදී සිටින සියළු අමෙරිකානුවන්ට අමෙරිකානු රජය විසින් හදිසි උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිඛෙනවා.
ඒ අනුව ආරක්ෂිත ස්ථාන වල රැදී සිටින ලෙසයි එම උපදෙස් මගින් දන්වා ඇත්තේ.
මේ වන විට මියන්මාර විරෝධතා උග්‍ර මට්ටමක පවතින අතර ඒවා මර්ධනය සඳහා මාර්ග වෙත සන්නද්ධ රථ යොමුකිරීමට මියන්මාර හමුදා පාලනය පියවර ගෙන තිඛෙනවා.
ඒ අනුව යැන්ගුන් හී මාර්ගවල යුධ ටැංකි හා වෙනත් සන්නද්ධ රථ පවතින බවයි බී බී සී පුවත් සේවය පැවසුවේ.
කෙසේ වෙතත් අවදානම් දරා ගනිමින් ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් අඛණ්ඩව 9 වන දිනටත් විරෝධයේ නිරත වනවා.
ඒ හමුදා පාලනයට ඉවත් වන ලෙස බලපෑම් කරමින්.
විරෝධතාවලට සම්බන්ධ 350 දෙනකු මේ වන විටත් අත්අඩංගුවට ගෙන තිඛෙනවා.

පුවත යවන්න