මිරිහානේ අරගල සැමරුම සමග පොලිසියේ 3000ක විශේෂ බලඇණියක් කැඳවයි

මෙරට ක්‍රියාත්මක වූ අරගලය ආරම්භ කර වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් අරගලයේ සාමාජිකයන් මිරිහාන ජුබිලි කණුවේ පැවැත්වීමට නියමිත සැමරුම් උත්සවය මුල්ගර ගනිමින් මිරිහාන මූලස්ථාන පොලීසිය වෙත පොලිස් නිලධාරීන් 1500 ක් ඇතුළු ආරක්ෂක සාමාජිකයන් තුන්දාහක් 3000 කින් සමන්විත විශේෂ බලඇණියක් කැඳවා ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග හෙළිකර තිබෙනවා.

2022 මාර්තු 21 වනදා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නිවස ආසන්නයේ විරෝධතාවයක් ක්‍රියාත්මක වූ අතර එය අරගලයේ තීරණාත්මක වර්ධනයක් සඳහා බලපා තිබුණා.

පුවත යවන්න