මිරිහාන විරෝධයේදී ප්‍රසිද්ධවූ හෙල්මට් තරුණයා කතා කරයි(Video)

මිරිහාන විරෝධතාවය අතර දී පොලිස් නිලධාරීන් ඉදිරියේ දී ප්‍රකාශයක් සිදුකළ හෙල්මට්ටුවක් පැළද සිටි තරුණයා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වීමක් සිදුකර තිබෙනවා.
ඒ උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල මහතාගේ යූ ටියුබ් නාලිකාව සමග අදහස් දක්වමින්.

පුවත යවන්න